Novice

Objava prostega delovnega mesta

Objavljamo razpis za prosto delovno mesto v V. tarifnem razredu, na katerem se bodo opravljala naslednja dela in naloge:

- vodenje projektov,
- kontaktiranje strank v skladu z navodili in načrtom nadrejenega,
- sodelovanje z oblikovalci (usklajevanje izrisa stojnic z željami naročnika)
- iskanje potencialnih novih naročnikov,
- pripravo internih poročil o svojem delu v skladu s potrebami in zahtevami nadrejenega,
- pomoč pri koordinaciji dela na terenu glede na potrebe in v skladu z navodili nadrejenega,
- ažurno in natančno poročanje o vseh pomembnih okoliščinah v zvezi z iskanjem in pridobivanjem potencialnih novih strank ter o vseh drugih pomembnih okoliščinah v zvezi z delom delavca,
- opravljanje drugih nalog po navodilu neposredno ali posredno nadrejenega
- druga dela in naloge, ki jih je dolžan opravljati na podlagi zakona ali internih predpisov delodajalca.

Pogoji za zasedbo:

- V. stopnja izobrazbe (srednješolska izobrazba), tehnične smeri
- vsaj 5 let delovnih izkušenj

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta zaradi začasno povečanega obsega dela, s 3 mesečnim poskusnim delom in za polni delovni čas, v trajanju 40 ur tedensko.

Pisne ponudbe pošljite do 15. 7. 2019 na naslov: Borut FLAJS, LESENO d.o.o., Cesta Krimskega Odreda 104, 1360 Vrhnika.

Objava prostega delovnega mesta

Objavljamo razpis za prosto delovno mesto v V. tarifnem razredu, na katerem se bodo opravljala naslednja dela in naloge:

- vodenje projektov,
- kontaktiranje strank v skladu z navodili in načrtom nadrejenega,
- sodelovanje z oblikovalci (usklajevanje izrisa stojnic z željami naročnika)
- iskanje potencialnih novih naročnikov,
- pripravo internih poročil o svojem delu v skladu s potrebami in zahtevami nadrejenega,
- pomoč pri koordinaciji dela na terenu glede na potrebe in v skladu z navodili nadrejenega,
- ažurno in natančno poročanje o vseh pomembnih okoliščinah v zvezi z iskanjem in pridobivanjem potencialnih novih strank ter o vseh drugih pomembnih okoliščinah v zvezi z delom delavca,
- opravljanje drugih nalog po navodilu neposredno ali posredno nadrejenega
- druga dela in naloge, ki jih je dolžan opravljati na podlagi zakona ali internih predpisov delodajalca.

Pogoji za zasedbo:

- V. stopnja izobrazbe (srednješolska izobrazba), tehnične smeri
- vsaj 5 let delnih izkušenj

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta zaradi začasno povečanega obsega dela, s 3 mesečnim poskusnim delom in za polni delovni čas, v trajanju 40 ur tedensko.

Pisne ponudbe pošljite do 15. 7. 2019 na naslov: Borut FLAJS, LESENO d.o.o., Cesta Krimskega Odreda 104, 1360 Vrhnika.