Oblikovanje Prostorov

Ambienti, v katerih nastajajo zgodbe.

Zasnova in oprema gostinskih, poslovnih, wellness in drugih ambientov.

Ambient ustvarja počutje in daje ton interakcijam in odnosom, ki se bodo razvijali v prostoru, zato v njem ne sme biti nič prepuščeno naključju. Na podlagi naročnikovih izhodišč sami ali v sodelovanju z arhitektom zasnujemo in izvedemo opremo ambientov, ki izstopajo z unikatnimi detajli in premišljenimi funkcijami.